Wat is de Supportersvereniging?

De Supportersvereniging van v.v. Schoonebeek is opgericht in 2018 en is een zelfstandige onderdeel binnen voetbalvereniging Schoonebeek. Behalve de ondersteuning van diverse activiteiten ten behoeve van de supporters, heeft de supportersvereniging het doel om de sfeer binnen de vereniging te verhogen. 

Vol met ideeën is een enthousiaste groep vrijwilligers in 2018 van start gegaan met het heroprichten van de supportersvereniging. Het doel hiervan is om een bredere groep supporters aan te spreken door een uitgebreider activiteitenaanbod te hebben.

Lid worden?

Wil je lid worden van de supportersvereniging Schoonebeek? Dat komt mooi uit! Laten wij nu net opzoek zijn naar leden.

Lid worden kan al vanaf €1,- per maand.

Twijfel dus niet langer en vul het inschrijvingsformulier op deze pagina meteen in!

Bestuur supportersvereniging

Rosa Heijnen

Merel Schepers

Jordy Bosch

Manon Möhlmann

Bart Lubbers

Jeanette Büter

Bob Lohuis

Rob Koers

Inschrijven Supportersvereniging Schoonebeek

Werkt het formulier niet goed? of wordt je niet doorverwezen naar de bevestigingspanina? Probeer dan eens via deze link.

Akkoordverklaring*

Door akkoord te gaan met dit aanmeldingsformulier machtigt de inschrijver dat de Supportersvereniging v.v. Schoonebeek met bankrekeningnummer NL04RABO0335015964 het maandelijkse bedrag middels automatische incasso af schrijft, inzake contributie voor de supportersvereniging Schoonebeek, van zijn/haar rekening. De opzegging van het lidmaatschap is alleen schriftelijk mogelijk en zal tenminste voor 1 november van het daaropvolgende contributiejaar moeten geschieden.

Privacyverklaring**

Ik ben op de hoogte van de privacy verklaring en ga akkoord met de volgende toestemmingsverklaring. Voor het goed functioneren van de supportersvereniging willen wij u graag informeren over activiteiten en dergelijke. Ook willen we soms foto’s en filmpjes van u op het internet, social media, website en geschreven of geprinte documenten plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken. Door akkoord te gaan geef ik de supportersvereniging v.v. Schoonebeek toestemming om gegevens van en over mij te verwerken. Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 1. Mij benaderen voor activiteiten 2. Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op internet, social media, website, teletext, apps en geschreven of geprinte documenten. 3. Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis. Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de supportersvereniging v.v. Schoonebeek mij opnieuw om toestemming. Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

ADRES

Sportpark “de Gruinte”

Supportersvereniging v.v. Schoonebeek
Aalminksweg 3
7766 AZ Nieuw Schoonebeek

TELEFOON

(06) 13 42 33 82

Rob Koers

EMAIL

supporters@vvschoonebeek.nl