De voetbalvereniging Schoonebeek is opgericht op 15 september 1930 en telt op dit moment ongeveer 400 leden en zijn daarmee de grootste vereniging van Nieuw Schoonebeek. Onze vereniging heeft drie seniorenelftallen, één seniorenzevental (35+), één vrouwenelftal en één vrouwenzevental. De jeugd voetbalt onder de vlag van SWB, een samenwerkingsverband met Weiteveense Boys uit het naburige Weiteveen. De complete jeugd die onder SWB voetbalt bestaat uit JO19-1, JO17-1, MO17-1, JO15-1 junioren en JO13-1, JO11-1, MO11-1, JO10-1, JO9-1, JO8-1 en JO8-2 pupillen.

Wekelijks zijn veel vrijwilligers bezig om op allerlei gebieden de voetbalvereniging draaiende te houden. Dit kan op het veld zijn door speler(tjes) te trainen en te begeleiden, maar ook naast het veld door bijvoorbeeld kantinediensten te draaien, ons sportpark te onderhouden en wedstrijdzaken te coördineren.

Het hoofdbestuur, jeugdbestuur en diverse commissies zorgen ervoor om dit alles organisatorisch in goede banen te leiden.

Onze vereniging wordt bestuurd door het hoofdbestuur. Dit bestuur vergadert elke eerste maandag van de maand. In deze vergaderingen worden lange termijnzaken en ad-hoc onderwerpen besproken.

Het hoofdbestuur bestaat uit de volgende personen:

Richard Eising (voorzitter) 06 – 53985326
Peter Striper (vice-voorzitter) 06 – 29081679
Ingrid Schulte (penningmeester) 06 – 57331154
Rik Wenneker (penningmeester) 06 – 11744376
Jeroen Schwieters (secretaris) 06 – 12612082
Anouk Steffens 06 – 57242759
Patrick Scherpen 06 – 52076658
Ruben Schwieters 06 – 30000785
Jordy Schepers 06 – 11245888

Heb je vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met een van bovenstaande personen. Zij kunnen dan actie ondernemen of je doorverwijzen naar de juiste persoon.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een gevleugelde uitspraak die nogal eens gebruikt wordt als het om de jeugd gaat! Daarvoor is het van belang dat de zaken rondom de jeugd goed geregeld zijn. Hiervoor is het jeugdbestuur in het leven geroepen. Het jeugdbestuur organiseert en begeleid de specifieke jeugdzaken binnen de vereniging. Dit gebeurt aan de hand van het jeugdbeleidsplan.

Binnen het jeugdbestuur bestaat ook een coordinatiegroep. Deze groep wordt gevormd door enkele leden van het jeugdbestuur en deze organiseert naast het voetbalgebeuren diverse ontspanningsactiviteiten voor de jeugd o.a. het inmiddels traditionele en succesvolle jaarlijkse aktiviteitenweekend in juni, een stadionbezoek, de sportolympiade.

Een constante zorg voor het jeugdbestuur, maar niet alleen bij de jeugd, is het vinden van kaderleden om de teams te trainen en te begeleiden.

Voor vragen over wedstrijden moet contact worden opgenomen met onze wedstrijdsecretaris, Jeroen Schwieters: Tel.06-12612082 (bij voorkeur via Whatssapp) of Thomas Immink Tel: 06-53119260 (SWB).

Het jeugdbestuur bestaat uit:

Robin Smeman 06 – 29780110
Wilco Conijn 06 – 10409759
Chantal Veenstra-Visscher 06 – 27113687
Dorien Herbers-Volkerts 06 – 23656265

Door schommelingen in het aantal jeugdleden hetgeen ook voorkwam bij buurvereniging Weiteveense Boys, wisselden beide verenigingen in 1999 van gedachten om te spreken over samenwerking met als doel om de jeugd aan het voetballen te houden. De visies over de mate van samenwerking verschilden aanvankelijk maar op 20 mei 2003 werd het samenwerkingsverband onder de naam SWB ondertekend. De JO19-, JO17-, JO15-, MO15- en sinds seizoen 2017/2018 ook de JO13-junioren spelen onder de vlag van SWB. Vanaf 2019/2020 voetballen alle jeugdteams onder de SWB vlag.

Voor het reilen en zeilen van SWB is een aparte commissie in het leven geroepen. Deze commissie houdt zich vooral bezig met de indeling van de teams en het kader erom heen. In de commissie zitten het jeugdbestuur van de vv Schoonebeek en namens sv Weiteveense Boys Ruben Beerling, Frank Peters en Mariët Akkerman. Zij zijn het aanspreekpunt bij hun eigen vereniging voor spelers, trainers, leiders, ouders, etc.

 

Binnen de vereniging zijn diverse commissies actief om de vereniging in goeie banen te leiden. Streven van het hoofdbestuur is dat de diverse commissies zelfstandig hun verantwoordelijkheden oppakken. In de meeste commissies zit wel een lid van het hoofdbestuur. Dit zorgt voor korte lijnen tussen het hoofdbestuur en de betreffende commissie.

Commissie In-/externe zaken / Public relations

De PR-commissie legt of onderhoud de contacten met sponsoren en regelt de aanschaf van de tenues, dat reclameborden worden aangemaakt enz. In 2005 werd besloten om de traditionele clubkleuren rood/groen weer te verwerken in de tenues van alle elftallen. Vandaag de dag spelen alle teams weer in deze originele clubkleuren.

Het is belangrijk dat elk initiatief of aanbod tot sponsoring op welke wijze dan ook gecommuniceerd wordt met deze commissie. Alleen dan kunnen we zorg dragen voor een uniforme presentatie van onze vereniging.

De commissie bestaat uit:

Henk Visscher 06 – 83577964
Richard Eising 06 – 53985326
Richard Nijenstein 06 – 48623364
Ruben Schwieters 06 – 30000785

Commissie Onderhoud accommodatie en Materialen

Deze commissie zorgt ervoor dat alles wat we zien en gebruiken op ons sportparkt tiptop in orde is, dit varieert van het groenonderhoud tot en met de ballen die op de trainingen gebruikt worden.

Dit betekent niet dat deze personen dat helemaal alleen doen. Dat ons sportpark er elke week weer netjes en verzorgd uitziet hebben we bijvoorbeeld te danken aan de “vrijdagmiddagploeg”. Een groep van vrijwilligers die het groen onderhouden, de lijnen kalken, klein onderhoud uitvoeren aan onze accommodatie en nog veel meer. Daarnaast is deze commissie het aanspreekpunt als er materialen aangeschaft of vervangen moeten worden.

Groot onderhoud aan de sportvelden/kleedkamers wordt uitgevoerd door de gemeente Emmen. Dit betreft bijvoorbeeld het inzaaien/maaien van de grasvelden.

De commissie bestaat uit:

Tonnie Büter 06 – 52397751

Patrick Scherpen

06 – 52076658

Commissie Seniorenzaken

Deze commissie houdt zich bezig met alle voorkomende zaken rondom de elftallen. Dit betreft de elftalindeling voorafgaand aan het seizoen maar ook gedurende het seizoen. Zij hebben regelmatig contact met de leiders van de seniorenelftallen hierover.

De commissie bestaat uit:

Peter Striper 06 – 29081679
Nick Schulte 06 – 21854519
Bart Lubbers 06 – 15153958

Commissie Kantinezaken

Deze commissie houdt zich bezig met alles wat in de kantine gebeuren moet. Dit varieert van het maken van het kantinerooster (wie, moet wanneer kantinedienst draaien) tot en met de inkoop van artikelen.

De commissie bestaat uit:

Bennie Conen 06 – 27122155
Anouk Steffens 06 – 57242759
Ingrid Schulte-Bekel 06 – 57331154
Hans Wenneker 06 – 10458233
Joyce Schepers 06 – 31598265

Commissie Scheidsrechterzaken

De commissie ondersteunt en stuurt de verenigingsscheidsrechters en aan en deelt ze in bij thuiswedstrijden. Er worden thema-avonden georganiseerd om de spelregels “bij te schaven” en om nieuwe scheidsrechters te werven.

De scheidsrechterscommissie bestaat uit:

Nick Schulte 06 – 21864519

Consul

De consul is verantwoordelijk voor de keuring van de velden bij wedstrijden van de KNVB. De consul is formeel aangesteld door de KNVB. Van een consul wordt verwacht dat hij een onafhankelijke houding kan aannemen bij de uitoefening van zijn taak. Bij afgelasting stelt de consul de wedstrijdsecretaris op de hoogte zodat deze de afgelasting op de website zal vermelden. Bij slechte weersomstandigheden geeft de consul aan op welke velden er niet getraind mag worden. Aan de richtlijnen van de consul dient men zich als leden te houden.

Adrie Jonker is bij v.v. Schoonebeek als consul aangesteld.

Binnen onze vereniging hebben we gelukkig veel vrijwilligers die helpen onze voetbalvereniging draaiende te houden. Gelukkig maar, want zonder vrijwilligers kan er niet gevoetbald worden! We proberen we onze vrijwilligers zoveel mogelijk te ondersteunen. Dit kan zijn door het organiseren van informatieavonden, mogelijkheden tot volgen van cursussen etc. Jaarlijks bedanken we alle vrijwilligers door ze uit te nodigen voor de medewerkersdag. Dit is een gezellige dag waarbij de organisatie meestal een fietspuzzeltocht uitzet. Ook wordt gezorgd voor een hapje en drankje.

Vaak zoeken we nog wel mensen voor bepaalde taken binnen onze vereniging. Kunnen we bijvoorbeeld voor een team geen begeleiding (trainer/leider) vinden dan kan dit team helaas niet voetballen.

Heeft u vragen of wilt u iets betekenen voor onze vereniging neem dan contact op met iemand van het hoofd- of jeugdbestuur. U kunt ook een e-mail sturen naar: info@vvschoonebeek.nl of jeugd@vvschoonebeek.nl.