Scheidsrechters

“Kom word scheidsrechter” was de titel van een single die begin jaren negentig werd opgenomen door de Centrale Organisatie Voetbal Scheidsrechters (COVS) om aan te geven hoe mooi de hobby van een wedstrijd fluiten is. Nu in 2018 kunnen we deze titel opnieuw gebruiken echter nu door een nijpend tekort aan scheidsrechters. Door het tekort zijn het steeds dezelfde mensen die wekelijks de wedstrijden leiden. Om het tekort aan scheidsrechters aan te pakken is er door de COVS Hondsrug ZuidOost Drenthe (COVS HZO Drenthe) een voetbalconvenant opgezet. In het convenant zijn onder meer afspraken vastgelegd over samenwerking, arbitrage, respect en discriminatie. Jammer is wel dat slechts zeven verenigingen dit convenant ondertekenden.

We richten ons het komende seizoen op:

1. Een veilig sportklimaat, waaronder het opstellen van gezamenlijke gedragsregels waarbij respect hebben voor elkaar één van de belangrijkste zaken is.
2. Het opzetten van een scheidsrechters poule om zo scheidsrechters uit te wisselen en de scheidsrechter ervaring bij andere verenigingen op te laten doen
3. Het uitwisselen van informatie en het ontwikkelen van scheidsrechters door activiteiten als 0uderavond, cursussen, ladies night, pub quiz, presentatie over mentale weerbaarheid, etc.

Bij SWB hebben we al 2 keer een pupillen scheidsrechtercursus georganiseerd voor de tweedejaars B-junioren (JO17). Zo behalen ze hun spelregelbewijs en ervaren ze hoe leuk het
leiden van een wedstrijd is. Daarnaast is er bij sc Angelslo een cursus verenigingsscheidsrechter georganiseerd, die ook een aantal van onze leden hebben gevolgd. Daardoor zijn we een aantal scheidsrechters rijker geworden.

In oktober 2017 werd in de week van de scheidsrechter een informele bijeenkomst georganiseerd waarin de waardering is uitgesproken voor wat de scheidsrechters betekenen voor de vereniging. In de week van 6 tot en met 14 oktober 2018 vindt weer de ‘Week van de Scheidsrechter’ plaats. Tijdens deze week bedanken we de scheidsrechter voor hun waardevolle inzet. Zij maken het immers mede mogelijk dat zo veel voetballers wekelijks op het veld van het spelletje kunnen genieten! 

Gelukkig hebben we voor het aanstellen van de scheidsrechters bij de jeugd nu meer mogelijkheden gekregen door de inzet van jonge enthousiaste mensen. Bij de senioren hebben we nog steeds een probleem met het aanstellen van scheidsrechters. Net zoals bij voetballers hebben wij ook te maken met blessures waardoor we steeds moesten terugvallen op de zelfde heren. Helaas is het een aantal keren niet gelukt iedere wedstrijd te bezetten met een scheidsrechter waardoor er wedstrijden zijn afgelast. Als in het vervolg een wedstrijd dreigt te worden afgelast, hebben Hans Wenneker en Frans Schepers zich aangemeld om, wanneer zij beschikbaar zijn, in uiterste nood een wedstrijd te gaan fluiten. 

 

Op de foto:

Achterste rij v.l.n.r.: Rob Koers, Niels Striper (jeugd), Max Bosch (spelbegeleider), Herman Wesseling (ook KNVB), Henrie Schulte.

Voorste rij v.l.n.r.: Daniël Roosken (jeugd), Meike Steffens (jeugd), Harm Volkerts.

Op de foto ontbreken: Ruud Levelink, Nick Schulte (ook KNVB), Efrem Silvania (ook KNVB), Sander Rohling (jeugd), Dilan Schulte (jeugd), Tim Mohlmann (spelbegeleider) en Stijn Schepers (spelbegeleider).