Het begin
Het voetbal in Nieuw Schoonebeek begon met onderlinge partijen waarbij de wedstrijden tussen het Oosten en Westen echte krakers waren. Langzamerhand ontstond de behoefte om in verenigingsverband officiële wedstrijden te spelen en in oktober van het jaar 1926 melde de vereniging Vitesse zich als lid aan bij de Drentse Voetbal Bond. Opvallend was dat de gemeenteraad van Schoonebeek geen voetbal op zondag toe stond. Een jaar later werd NSB opgericht en nam ook deel aan de competitie in de zuidelijke tweede klasse van de DVB. In het seizoen 1929/1930 waren er al twee elftallen.

In 1929 werd er met Zwart/Wit een tweede schoonebeker vereniging opgericht en werd ingedeeld in dezelfde klasse als NSB. Al snel werd er gesproken over een fusie van de twee clubs uit Nieuw Schoonebeek en in juli 1930 kreeg de DVB bericht dat beide clubs samen op gingen in de voetbalvereniging v.v. Schoonebeek. De officiële oprichtingsdatum werd 15 september 1930 en de wedstrijden werden in een weiland tegenover voormalig café Wolken gespeeld.

Per 1 juni 1967 werd het nieuwe sportcomplex bij de Ossehal betrokken, genoemd naar dhr. Osse, burgemeester van de gemeente Schoonebeek van 1950 tot 1966. De kleedkamers van de Ossehal waren eigenlijk te klein voor voetbalteams.

Het vervolg
Een kantine was er nog niet en men vertrok o.a. vanaf de horeca gelegenheden “de Zwarte Racker” of “De Spinde”. Door een modernere bestuursvisie op geldleningen en in het kader van de werkloosheidbestrijding werd op 28 februari 1977 de kantine “Oes Kluphoes” officieel in gebruik genomen. Na één jaar de exploitatie van de kantine te hebben verpacht, werd overgegaan op vrijwilligers, koppels per weekend. Het kleedkamerprobleem werd door de gestage aanmelding van leden steeds nijpender. Daarop werd op 15 januari 1993 een nieuwe kleedkamerunit in gebruik genomen. In 1980 en 1990 werden geslaagde jubileumfeesten gehouden, ook daarbij werd de Ossehal betrokken. Het volgende jubileumfeest, het 75 jarige bestaan, vond plaats in 2005.

Sportieve hoogtepunten waren o.a. het winnen van de eerste Ossebeker in 1962 én de laatste in 1988. Natuurlijk vielen er ook kampioenschappen te vieren o.a. in 1954, 1959, 1962, 1978 en 1987. Een geconcentreerde succesreeks vond plaats in de beginjaren 90. Na het kampioenschap in de vierde klasse bij Raptim in 1992 speelde Schoonebeek zich achtereenvolgens naar de eerste klasse (1995) van de KNVB, de hoogste prestatie tot dan, behaald met een goede lichting spelers. Na een eenjarig verblijf in de eerste klasse werd er nog twee jaar in de tweede klasse en zes jaar in de derde klasse gespeeld. In het seizoen 2004/2005 degradeerde Schoonebeek naar de vierde klasse. In het seizoen 2009/2010 promoveerde Schoonebeek via een versterkte promotieregeling naar de derde klasse maar dit was maar van korte duur. In het eerste jaar degradeerde men weer naar de vierde klasse.

Damesvoetbal
Voetbal was een mannensport maar ook de dames lieten zich niet onbetuigd. In 1985 werd het damesvoetbal geïntroduceerd. Tegenwoordig zijn de dames en meisjesteams een structurele en actieve tak van de vereniging. Om de specifieke jeugdzaken goed te kunnen organiseren en te begeleiden werd vanuit een algemene jeugdcommissie in 1995 een zelfstandig opererend jeugdbestuur benoemd. Dit jeugdbestuur regelt aan de hand van een jeugdbeleidsplan de voetbalzaken voor de jeugd- en damesteams. Het jeugdbestuur heeft gemiddeld eens per kwartaal overleg met het hoofdbestuur en legt daarbij verantwoording af m.b.t. het gevoerde beleid.

Overige ontwikkelingen
Op gemeentelijk niveau vond er een herindeling plaats en sinds 1 januari 1998 valt Nieuw Schoonebeek en dus ook de V.V. Schoonebeek onder de gemeente Emmen. Voor de V.V. Schoonebeek wierp dat meteen vruchten af, een nieuwe lichtinstallatie en een vernieuwde omheining rond het hoofdveld waren gauw geplaatst.

Privatisering vond plaats. Onderhoudstaken werden van gemeente naar de vereniging overgedragen en dat betekende het inrichten van een wekelijks actieve klussengroep. Door zelfwerkzaamheid werden o.a. een entree-unit, koffie-unit, kantinerenovatie, een fietsenstalling, en de aanbouw van een bestuurskamer en een nieuwe bergruimte gerealiseerd. Een belangrijke financiële pijler is de jaarlijkse bazaar, een traditie net zo oud als de vereniging zelf.

De communicatie in de vereniging en naar de leden werd ook sterk verbeterd. Van aanplakbiljetten werd in 1973 overgegaan tot een nog steeds wekelijks verschijnend clubblad, en vanaf 1990 een eigen bijlage voor de jeugd. De vereniging beschikt over een eigen teletekst pagina en een internet homepage (www.vvschoonebeek.nl). Tijdens het 75-jarig jubileumfeest in 2005 kreeg onze sportaccommodatie de naam “de Gruinte”. Tevens werd er tijdens dit jubileumfeest ons nieuwe clubtenue gepresenteerd in de historische clubkleuren rood/groen.