Lid worden?

We willen graag dat je lid wordt van onze voetbalvereniging. Kinderen mogen daarom
vier keer op proef meetrainen voordat ze echt “op voetbal gaan”. Ze kunnen lid worden zodra ze 5 jaar oud zijn.

Als je lid wilt worden dan kun je hiernaast het digitale aanmeldformulier invullen. Wil je dit liever op papier doen? Geen probleem, je kunt deze eenvoudig downloaden printen en afdrukken. Ook kun je het formulier opvragen bij onze secretaris Jeroen Schwieters. Het formulier moet volledig worden ingevuld anders kunnen we het niet in behandeling nemen. Het heeft de voorkeur om het papierenformulier persoonlijk in te leveren bij de voetbalvereniging.

Op het formulier is een apart stuk opgenomen over het vervullen van taken binnen de vereniging. We zijn hiertoe gedwongen omdat er onvoldoende mensen zijn die zich vrijwillig aanbieden om binnen de voetbalvereniging bepaalde taken uit te voeren. Door het aankruisen van een taak weten we waar de interesses van de betreffende persoon liggen om onze vereniging te helpen.

Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk opgezegd worden.

Contributie

De contributie bedraagt:

Categorie Contributie per maand
Senioren en vrouwen vanaf 18 jaar** € 14,25
Senioren 35+** € 10,00
JO19*** € 7,00
JO/MO17 en JO15*** € 6,00
JO13*** € 5,50
JO/MO11, JO9 en JO8 € 5,50
Steunende leden € 6,00
*De contributie wordt vastgesteld op de ledenvergadering in oktober en wordt omstreeks de volgende data geïncasseerd: eind september, half december, half maart en half mei.
** inclusief wasgeld
*** tenues worden gewassen door WSL en de kosten daarvan doorberekend aan de spelers
Een speler die zich in de eerste seizoenshelft afmeldt, blijft contributie betalen tot en met 31 december van dat seizoen. Bij afmelding na 1 januari van het lopende seizoen, betaalt men contributie tot en met het einde van dat seizoen. Afmelding dient schriftelijk of per e-mail te geschieden

Klik op het formulier hieronder om deze te openen/downloaden