Wil je kind graag op voetbal ⚽, muziekles 🎸, dansles 🩰, kickboksen 🥊, turnen 🤸 of judo, maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Wij betalen voor kinderen en jongeren de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Hoe werkt het?

  1. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam;
  2. De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag;
  3. Je hoort binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is;
  4. Na goedkeuring kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie waar je kind op les wil;
  5. Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.

Let op: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden.

Voor meer informatie zie ook; https://jeugdfondssportencultuur.nl/

Wist je dat je ook een aanvraag kunt doen voor bijvoorbeeld schoolspullen of een verjaardagsbox? Ga naar samenvoorallekinderen.nl.

Spelregels Gemeente Emmen


Doelgroep

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe is bestemd voor
kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar
woonachtig in de gemeente Emmen, die vanwege financiële
redenen geen lid kunnen worden van een vereniging.

Bijdrage
De hulp wordt verstrekt om jongeren uit gezinnen met een
minimum inkomen, deel te kunnen laten nemen aan sport
en/of culturele activiteiten; het gezinsinkomen bedraagt maximaal 120 % van het
wettelijk sociaal minimum. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin
een aanvraag in te dienen. Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan
indien de financiële omstandigheden van de ouders/verzorgers dit noodzakelijk maakt.

Uitzondering
Als ouders wel inkomen hebben maar desondanks het sporten of de culturele activiteit
van hun kind niet kunnen betalen, kan de intermediair in de financiële motivatie
aangeven waarom de ouders toch een beroep op het fonds doen. (schuldsanering etc.)

Intermediair
Een beroep op het fonds kan worden gedaan door een geregistreerde intermediair.
Iedere professional, werkzaam in het onderwijs, hulpverlening of gezondheidszorg is een
potentiële intermediair. bijvoorbeeld de leerkracht, de schoolarts, de jeugdhulpverlener
of de maatschappelijk werker van een welzijnsinstelling of gezondheidsorganisatie.

Aanvraagprocedure
De aanvraag kan uitsluitend door een intermediair via de website worden gedaan. De
intermediair dient de aanvraag te motiveren d.m.v. het geven van korte informatie over
de financiële situatie van de ouder/verzorgers. Voor een sport activiteit bedraagt de
bijdrage maximaal € 300,00 per jaar, voor een culturele activiteit is dat maximaal €
500,00. De aanvraag loopt van 01-07-20.. tot 30-06-20.. . Het is altijd mogelijk om op
een ander tijdstip in te stromen. Diploma zwemmen kan op elk moment. Vraag naar
onze Bartje Leert zwemmen regeling. Naast zwemles mag er een aanvraag voor een
andere sport worden ingediend.

Uitbetaling
Het fonds keert rechtstreeks uit aan de vereniging. Indien er naast de contributie nog
ruimte is in het budget kan er een waardebon worden aangevraagd voor kleding of
attributen. De winkelier kan deze waardebon bij het fonds declareren.
De intermediair ziet er op toe dat het kind/de jongere daadwerkelijk deelneemt aan de
activiteiten van de vereniging/organisatie waarvoor het geld beschikbaar is gesteld.
Hij/zij verstrekt minimaal 1 x tijdens de looptijd van de aanvraag informatie over de
deelname van het kind/de jongere.

Voor de gemeente Emmen zijn er ook diverse regelingen beschikbaar, zie ook; https://gemeente.emmen.nl/minimaregelingen