Op initiatief van Tonnie Buter en Richard Eising is Henk Herbers in 2021 voorgedragen bij de gemeente Emmen voor een Koninklijke onderscheiding. Zijn voordracht is gedaan op basis van het vele en jarenlange vrijwilligerswerk voor de voetbalvereniging Schoonebeek, de kerk in Nieuw Schoonebeek, de personeelsvereniging van De Horst en buurtvereniging de Wieken. Bij koninklijk besluit van 2 december 2021 is Henk benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Vandaag 26 april werd het lintje hiervoor uitgereikt in de Grote kerk in Emmen door burgermeester Eric van Oosterhout.

Henk had nog graag jarenlang door willen gaan met al zijn vrijwilligerstaken. Hij heeft vanwege een herseninfarct in 2019 al deze taken moeten neerleggen. Deze onderscheiding moet een opsteker zijn voor hem en een blijk van waardering voor het gedane vrijwilligerswerk. Gelukkig pakt Henk langzamerhand weer wat taken op bij de voetbalvereniging zoals het opruimen en opschonen van ons archief.

Henk, namens alle leden van voetbalvereniging Schoonebeek bedankt voor jouw inzet de afgelopen decennia en jouw clubliefde.

=================

De verdiensten van Henk (en dat is vast niet alles 😉 )

Locatieraad H. Bonifatius

Henk heeft zich sinds 2017 ingezet voor de locatieraad H. Bonifatius te Nieuw Schoonebeek. Hij heeft enkele jaren met veel plezier de ledenadministratie beheerd. Daarvoor is heel belangrijk geweest tijdens de dag waarop geld ingezameld werd voor een nieuw dak op het kerkgebouw. Op deze dag was hij de spreker en gastheer en heeft hij opgetreden als “kapelaan”. Onderdeel van deze dag was een ludieke actie waarbij hij samen met de toenmalige pastoor Anton de Vries op het dak van de kerk heeft gezeten. Mede door zijn optreden is het een hele geslaagde dag geworden en is er veel geld ingezameld voor het nieuwe dak. De parochieraad kent hem als zeer begripvol en hij staat klaar met raad en daad waardoor men vaak een beroep op hem kon doen.

Buurtvereniging De Wieken

Al vrij vlot sinds Henk in de Molenaarslaan woont (2009) treedt hij toe tot het bestuur van buurtvereniging de Wieken. Ook daarin vervult hij de rol van secretaris en wordt hij penningmeester. Henk is in zijn element als hij de zaken heeft geregeld en ziet dat andere mensen daardoor plezier hebben of hun taak beter kunnen uitvoeren. Ook andere rollen vervult hij met verve zoals hij verkleed als kerstman de buurtbewoners uitnodigt voor de kerstborrel en onlangs speelde hij nog de hoofdrol in de promotiefilm van de buurt voor het volksfeest.

Treant Zorgroep De Horst

Henk werkte altijd in De Horst en was daar 44 jaar lid van het bestuur van de personeelsvereniging. Hij vervulde daar de taak van bestuurslid, penningmeester en later ook voorzitter. Ook was hij ook veelvuldig omroeper bij bingo, de zeskamp en volleybalwedstrijden en heel belangrijk bij het jaarlijkse sinterklaasfeest.

Voetbalvereniging Schoonebeek

De meeste vrije tijd besteedde Henk bij de voetbalvereniging Schoonebeek. Daarvoor is al eerder de waardering vanuit de club getoond door het erelidmaatschap uit te reiken en is hij vanuit de KNVB onderscheiden met de onderscheiding Lid van verdienste. Deze onderscheiding vanuit de KNVB gebeurt alleen na een jarenlange periode van het uitoefenen van een bestuursfunctie binnen de betreffende vereniging. Henk Herbers werd al eerder onderscheiden door de KNVB; In 2003 werd tijdens de regiovergadering in Sleen aan hem de zilveren KNVB waarderingsspeld uitgereikt. Henk is benoemd tot Lid van verdiende omdat hij al 45 jaar actief is in het bestuur van v.v. Schoonebeek.

Henk kwam al snel tot de conclusie dat bij buiten het veld van grotere waarde is dan binnen de lijnen. In de zomer van 1973 trad Henk toe tot het bestuur en hij neemt de informatievoorziening voor zijn rekening. Tot dan was een aanplakbiljet bij de kerk de manier om het dorp op de hoogte te brengen van de voetbalwedstrijden. Precies 1032 clubbladen werden door Henk geschreven en op een kenmerkende wijze wist hij zo de lezers te informeren over het wel en wee binnen en buiten de lijnen bij v.v. Schoonebeek.

Henk heeft als wedstrijdsecretaris in de loop van de jaren het aantal seniorenteams zien afnemen van 7 naar 3, het vrouwenvoetbal zien groeien en gemerkt dat de samenwerking met Weiteveense Boys bij de jeugd tot tevredenheid stemt. Als secretaris had hij veel contact met de KNVB heeft over de planning, het afgelasten en verplaatsen van wedstrijden. Als omroeper ging hij met zijn ‘vreter in de ether’, draaide hij vele kantinediensten en actief in de senioren- en PR-commissie. En natuurlijk is hij de enige echte raddraaier bij de jaarlijkse bazar die tot aan de COVID werd georganiseerd door de v.v. Schoonebeek ten behoeve van de clubkas. Henk is nog steeds supporter van alle Schoonebeek teams.

Daarnaast was Henk altijd wel beschikbaar voor andere incidentele vrijwilligerstaken op het dorp.

Dik verdient dus deze onderscheiding!