Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer trainen in de buitenlucht. Ook de jeugdteams van SWB kunnen weer trainen. Het is wel aan de trainers zelf om te bepalen of ze met hun team willen trainen en dat geldt ook voor de spelers. Spelers boven de 18 jaar mogen nog niet trainen.

S.W.B. commissie – s.v. Weiteveense Boys

Vanaf woensdag 6 mei a.s. kunnen de jeugdteams van SWB weer trainen met inachtneming van de richtlijnen en maatregelen. Het protocol voor de SWB-teams is opgesteld op basis van het Protocol ‘Verantwoord sporten’ van de Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF. Dat protocol is afgestemd met het ministerie van VWS en het RIVM.


Als er vragen zijn over dit protocol of anderzijds dan kunt u contact opnemen met de SWB-commissie (Frank Peters en Ruben Beerling voor leden s.v. Weiteveense Boys en Eduard Bos en Winda Levelink-Schans voor de leden van v.v. Schoonebeek).