Hierbij een impressie van de ledenvergadering van afgelopen maandag:

Opening, notulen en verslag
Voorzitter Richard Eising opende gisteravond zijn eerste ledenvergadering als voorzitter bij de v.v. Schoonebeek. Drieëntwintig leden inclusief het bestuur waren er aanwezig. Nadat er geen opmerkingen waren over de notulen van vorig jaar las hij het secretariaatsverslag over het vorige seizoen voor. Dat is andere jaren een taak van secretaris Henk Herbers die nog steeds herstellende is en daardoor zich nog niet bezig houdt met de secretariële werkzaamheden.

Financiën
Na Richard Eising was het de beurt aan penningmeester Ingrid Schulte. Zij presenteerde een mooi financieel verslag waaruit bleek dat Schoonebeek een financieel gezonde vereniging is. Ingrid zal op termijn haar taken als penningmeester neerleggen. Omdat Bea Volkers heeft gemerkt dat zij onvoldoende in staat is om die taken op zicht te nemen is Bart Hemme hiervoor benaderd. Bart zal de komende periode samen met Ingrid de taken als penningmeester verkennen en het is de bedoeling dat hij het van Ingrid gaat overnemen. Fijn is het dat de contributie gelijk blijft aan de huidige bedragen. De kascommissie (Tonnie Buter en Rene Schwieters) beoordeelde de administratie en kon bij monde van Tonnie Buter niet anders oordelen dan “het zag er prima verzorgd en netjes uit”. Volgend jaar zullen oud-voorzitter Henk Visscher en Rene Schwieters de kascommissie vormen.

Bestuursverkiezing
Peter Striper en Bob Lohuis waren aftredend en werden herkozen zonder dat er tegenkandidaten waren.

Mededelingen
Medegedeeld werd dat de taken van secretaris Henk Herbers voorlopig nog steeds waargenomen worden door met name Peter Striper, Jeroen Schwieters en Wouter Homan. Dit zijn de taken die te maken hebben met wedstrijdzaken, programmablad, teletekst via de website, Sportlink, ledenadministratie, communicatie met de KNVB en nog veel meer.

Rondvraag
Bij de rondvraag kwamen de perikelen rondom de oudere jeugdteams van SWB aan bod. Daarnaast blijkt dat ondanks alle (moderne) communicatiemiddelen het soms nog wel wordt vergeten om de betreffende mensen te informeren over wijzigingen. Hierdoor ontstaan er frustraties en de grote vraag is hoe we dit kunnen voorkomen?

Ook over de verbouw van de kantine werden vragen gesteld zoals het gevoel dat er te weinig werd geluisterd naar bijvoorbeeld de kantinecommissie en/of de mensen achter de bar. Voorzitter Richard Eising wist uit te leggen dat er wel degelijk geluisterd is naar de mening van de diverse mensen. Dat is bijvoorbeeld te zien aan het plafond wat er nu in zit en afwijkt van de originele plannen. Met de beeldspraak “er zijn mensen die liever zuurkool eten en er zijn mensen die liever boerenkool eten” maakte hij duidelijk dat de meningen van de leden verschillen en daarom niet alle wensen ingewilligd kunnen worden . Er moeten keuzes gemaakt worden. De planning is dat eind december de nieuwe bar wordt geplaatst en de vloer wordt gelegd. Voordeel van de huidige werkwijze is wel dat de kantine altijd open is gebleven.

Goed nieuws is dat alle onderdelen van het nieuwe scorebord (aangeboden door Volkers administratie en Bohr Instrument Services) binnen zijn waardoor de plaatsing ervan ingepland kan worden.

Afgesproken werd ook dat de kantinecommissie vaker zal overleggen en werd uitgelegd waarom de instructies voor het verantwoord schenken van alcohol (IVA) via de WhatsApp zijn verstrekt.

Sluiting
De ledenvergadering werd tegen 21:00 gesloten en werd er aan de bar nog verder gepraat over het wel en wee binnen onze club.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 3 mensen, zittende mensen, tafel en binnen