AANVANG: 20.00 UUR KLUPHOES VV SCHOONEBEEK

1 OPENING

2 NOTULEN 29-10-2018

3 SECRETARIAATSVERSLAG 2018/2019

4 FINANCIEEL VERSLAG 2018/2019

5 VERSLAG KASCOMMISSIE

6 VASTSTELLING CONTRIBUTIE

7 BESTUURSVERKIEZING:

Aftredend en herkiesbaar: Peter Striper
Aftredend en herkiesbaar: Bob Lohuis

(Tegen)kandidaten dienen door tenminste 10 leden en 10 dagen vòòr aanvang van de ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris kenbaar worden gemaakt.

8 MEDEDELINGEN:

9 RONDVRAAG

10 SLUITING

Geen fotobeschrijving beschikbaar.