A G E N D A     L E D E N V E R G A D E R I N G v.v. Schoonebeek

MAANDAG 29 OKTOBER 2018

AANVANG: 20.00 UUR KLUPHOES V.V.SCHOONEBEEK

1                      OPENING

2                      NOTULEN 30-10-2017

3                      SECRETARIAATSVERSLAG 2017/2018

4                      FINANCIEEL VERSLAG 2017/2018

5                      VERSLAG KASCOMMISSIE

6                      VASTSTELLING CONTRIBUTIE

7                      BESTUURSVERKIEZING:

Aftredend en herkiesbaar:                                          Henk Herbers

Aftredend en niet-herkiesbaar:                                  Stefan Bruins

Aftredend en niet-herkiesbaar:                                  Johnny Berens

Aftredend () en niet-herkiesbaar:                               Henk Visscher

Kandidaatstelling 1:                                                    Richard Eising

Kandidaatstelling 2:                                                    Vacature

Kandidaatstelling 3:                                                    Vacature

(Tegen)kandidaten dienen door tenminste 10 leden en 10 dagen vòòr aanvang van de ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris kenbaar worden gemaakt.

8                      MEDEDELINGEN:

9                      RONDVRAAG

10                    SLUITING