A G E N D A (alle leden zijn welkom)

MAANDAG 5 OKTOBER 2015 – V.V.SCHOONEBEEK

AANVANG: 20.00 UUR KLUPHOES V.V.SCHOONEBEEK

1 OPENING

2 NOTULEN 6-10-2014

3 SECRETARIAATSVERSLAG 2014/2015

4 FINANCIEEL VERSLAG 2014/2015

5 VERSLAG KASCOMMISSIE

6 VASTSTELLING CONTRIBUTIE

7 BESTUURSVERKIEZING:

Aftredend en herkiesbaar: Johny Berens

Aftredend en herkiesbaar: Henk Herbers

Aftredend en niet-herkiesbaar: Raymond Assen

Tegenkandidaten dienen door tenminste 10 leden en 10 dagen vòòr aanvang van de ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris kenbaar worden gemaakt.

8 MEDEDELINGEN:

9 RONDVRAAG

10 SLUITING

 

 

Vragen en/of opmerkingen over de website? Mail het naar webmaster@vvschoonebeek.nl!